De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Magerus

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Christian Magerus
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Christian Magerus

Cumuleo