De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sabine Magis

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Sabine Magis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Sabine Magis

Cumuleo