De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Wyffels

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Alain Wyffels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Alain Wyffels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Alain Wyffels

Cumuleo