De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gisèle Mandaila Malamba

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Gisèle Mandaila Malamba
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Gisèle Mandaila Malamba

Cumuleo