De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Verzele

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Philippe Verzele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Philippe Verzele
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Philippe Verzele

Cumuleo