De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Katleen Martens

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Katleen Martens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Katleen Martens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Katleen Martens

Cumuleo