De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christian Matagne

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Christian Matagne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Christian Matagne

Cumuleo