De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Matthis

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Philippe Matthis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Philippe Matthis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Philippe Matthis

Cumuleo