De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Matton

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Véronique Matton
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Véronique Matton
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Véronique Matton

Cumuleo