De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Mauyen

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Pierre Mauyen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Pierre Mauyen

Cumuleo