De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne Meerkens

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Anne Meerkens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Anne Meerkens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Anne Meerkens

Cumuleo