De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Julia Mellaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Julia Mellaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Julia Mellaerts

Cumuleo