De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van August Mels

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door August Mels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door August Mels

Cumuleo