De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Mercier

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Willy Mercier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Willy Mercier

Cumuleo