De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Norbert Mertes

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Norbert Mertes
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Norbert Mertes

Cumuleo