De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Michiels

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Willy Michiels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Willy Michiels
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Willy Michiels

Cumuleo