De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Richard Miller

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Richard Miller
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Richard Miller

Cumuleo