De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Minnebo

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Willy Minnebo
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Willy Minnebo

Cumuleo