De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Moenaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Moenaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Moenaert

Cumuleo