De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Conny Moons

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Conny Moons
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Conny Moons

Cumuleo