De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Caroline Morcrette

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Caroline Morcrette
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Caroline Morcrette
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Caroline Morcrette

Cumuleo