De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van René Muller

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door René Muller
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door René Muller

Cumuleo