De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Muylle

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Pierre Muylle
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Pierre Muylle

Cumuleo