De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Naert

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Frank Naert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Frank Naert

Cumuleo