De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Zander Vliegen

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Zander Vliegen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Zander Vliegen

Cumuleo