De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Monika Neumann

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Monika Neumann
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Monika Neumann

Cumuleo