De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Evelyne Nicodème

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Evelyne Nicodème
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Evelyne Nicodème

Cumuleo