De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Olivier

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Daniel Olivier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Daniel Olivier

Cumuleo