De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Paris

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Daniel Paris
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Daniel Paris

Cumuleo