De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Parmentier

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Claude Parmentier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Claude Parmentier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Claude Parmentier

Cumuleo