De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sophie Pécriaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Sophie Pécriaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Sophie Pécriaux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Sophie Pécriaux

Cumuleo