De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frans Peeters

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Frans Peeters
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Frans Peeters

Cumuleo