De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Picalausa

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Marc Picalausa
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Marc Picalausa

Cumuleo