De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vinciane Pierrard

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Vinciane Pierrard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Vinciane Pierrard

Cumuleo