De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paulette Piquard

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Paulette Piquard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Paulette Piquard

Cumuleo