De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Pirotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Roger Pirotte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Roger Pirotte

Cumuleo