De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bernard Pirson

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Bernard Pirson
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Bernard Pirson

Cumuleo