De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Plasman

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Olivier Plasman
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Olivier Plasman

Cumuleo