De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Joseph Plasmans

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Joseph Plasmans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Joseph Plasmans

Cumuleo