De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Yans

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Yans
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Yans

Cumuleo