De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marina Punie

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Marina Punie
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Marina Punie

Cumuleo