De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Antoine Rasneur

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Antoine Rasneur
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Antoine Rasneur
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Antoine Rasneur

Cumuleo