De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nina Reip

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Nina Reip
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Nina Reip

Cumuleo