De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Christophe Richard de Foucaud et d'Aure

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Christophe Richard de Foucaud et d'Aure
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Christophe Richard de Foucaud et d'Aure

Cumuleo