De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alex Roelands

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Alex Roelands
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Alex Roelands

Cumuleo