De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claudine Rogiers

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Claudine Rogiers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Claudine Rogiers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Claudine Rogiers

Cumuleo