De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carine Walravens

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Carine Walravens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Carine Walravens

Cumuleo