De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dany Rosier

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Dany Rosier
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Dany Rosier

Cumuleo