De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Savoye

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Marcel Savoye
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Marcel Savoye
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Marcel Savoye

Cumuleo