De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robbie Scaut

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Robbie Scaut
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Robbie Scaut

Cumuleo